Videoklipp för utbildning- och information

Basala hygienrutiner

Alla medarbetare inom äldreomsorgen ska alltid arbeta enligt basala hygienrutiner. I filmen ovan får du information om vad som gäller kring till exempel arbetskläder, handhygien och skyddsutrustning.

Skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19

Information om vilken skyddsutrustning som du ska använda om du arbetar med individer som har misstänkt eller konstaterad covid-19-smitta. Du får också information om hur du tar på och av skyddsutrustningen.

Video Name

I'm a description. Click to edit me

Video Name

I'm a description. Click to edit me

Video Name

I'm a description. Click to edit me

Video Name

I'm a description. Click to edit me

© 2014 by Real Omsorg i Stor Stockholm AB. Proudly created with Wix.com