1/1

Vi kan Demensvård

 

ROSSAB är stolta över att det inom personalstyrkan såväl som inom ledningen finns över 20 års erfarenhet av förståelse och hantering av demenssjuka personer. Den personal som tillsätts har inte bara kompetens från början utan får dessutom kontinuerlig handledning för att kunna förbättra sin förståelse.Varje individ är en vanlig person med sina intressen och behov. Och alla är olika! Det kvarstår vid en demenssjukdom och måste tillgodoses i vården.

Demensvård måste innebära att personen bemöts med respekt och öppenhet. Att vi försöker förstå! Om personen känner att han eller hon blir sedd och förstådd i en trygg situation uppstår också en kommunikation. Att som demensdrabbad bli förstådd utifrån kulturell och språklig bakgrund är förstås speciellt viktigt om man har ett icke-svenskt ursprung. I en demenssjukdom försvinner ofta svenskan och det är modersmålet som finns kvar. God demensvård innebär också att se anhöriga; att leva med en demenssjuk person är att leva med sjukdomen in på bara kroppen. Anhöriga behöver avlösning för att orka och möjlighet att få träffa andra i samma situation.Det är viktigt att någon bryr sig. Ofta isoleras både den sjuke och den vårdande anhöriga för att omgivningen inte får information om vare sig sjukdomen eller situationen.