1/1

Personlig assistans

 

Du som har omfattande funktionshinder och är under 65 år kan få hjälp av en eller flera personliga assistenter så att du i så hög utsträckning det är möjligt kan leva som andra i jämförbar ålder. Det kan till exempel vara hjälp med att klä på sig, klara sin hygien, äta eller kommunicera med andra.

 

Våra personliga assistenter hjälper dig med det du inte klarar av själv i din vardag  

 

Du bestämmer alltid själv vad du vill göra och även hur mycket av ditt privatliv du vill lämna ut. Vi handleder personalen så att du har största möjliga inflytande och medbestämmande. Dina assistenter får kontinuerlig handledning i etik och förhållningsätt. Du kan alltid vända dig till din kontaktperson om du upplever att dina assistenter inte håller rätt kvalité