1/1

Hemtjänst

 

Hemtjänst är till för att du ska kunna bo kvar hemma och fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt genom hjälp i form av stöd, service och omsorg i ditt hem. Dina önskemål om hur hjälpen i hemmet ska utformas står i centrum för oss. Vi kan försäkra dig god omvårdnad genom att vi ständigt för en öppen dialog med dig. Vi finns alltid tillgängliga för dig och vi satsar högt på att vår personals kompetens, personliga bemötande engagemang och kreativitet. Vi öppnar för ett nära samarbete med vårdcentralen/primärvården och dina anhöriga. Allt för att du ska känna dig trygg och nöjd. Alla insatser genomförs på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt utifrån de lagar och avtal som styr verksamheten.