1/1

Boendestöd

 

Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av visst stöd för att sköta ditt hem eller komma i gång med olika sysslor kan du få hjälp i form av boendestöd och kanske har vi just den boendestödjare som passar dig.

 

Boendestödet kan även vara ett stöd ute i samhället för att t.ex. handla, göra bankärenden eller köpa medicin på apotek. Det fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. Boendestöd kostar ingenting.